Dofinansowania

Home / Dofinansowania

Opracowanie i przetestowanie w toku prac B+R innowacyjnego mostka rowerowego wyposażonego w
elastomer umożliwiający tłumienie szkodliwych drgań przenoszonych z
przedniego koła na kierownicę

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie potencjału oraz konkurencyjności
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego EUREKA Janusz Gładysz poprzez opracowanie
oraz wdrożenie do własne działalności gospodarczej innowacyjnego produktu
w postaci mostka rowerowego wyposażonego w tuleje elastomerowe umożliwiające
tłumienie szkodliwych dla zdrowia drgań przenoszonych z przedniego koła
na kierownicę rowerową. W wyniku realizacji projektu zaimplementowane zostanie
rozwiązanie o nowatorskich cechach i funkcjonalnościach dla sektora zaawansowanych
części rowerowych, osiągające wysokie skuteczności tłumienia drgań w różnych
warunkach użytkowania roweru, w sposób innowacyjny na skalę krajową.

Efekty projektu:

 • Opracowanie projektu i prototypu nowego mostka rowerowego wyposażonego
  w tuleje elastomerowe z różnymi widmami obciążenia oraz elastomerami o
  różnych właściwościach tłumiących.
 • Laboratoryjne określenie skuteczności tłumienia drgań opracowanych
  rozwiązań dla różnych widm obciążenia oraz różnych właściwości
  elastomerów wraz z zaproponowaniem do testowania w warunkach rzeczywistych.
 • Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego produktu w
  postaci mostka rowerowego umożliwiającego tłumienie drgań przenoszonych
  przedniego koła na kierownicę, w tym w szczególności w zakresie
  testowania i optymalizacji rozwiązania w celu weryfikacji poprawności
  funkcjonowania oraz dostosowania do potrzeb grup docelowych w warunkach
  rzeczywistych.

Wartość projektu: 525 243.49 PLN
Dofinansowanie: 339 999.99 PLN